Gates: Bioterorizam i klimatske promjene su najveće prijetnje poslije pandemije

Suosnivač kompanije Microsoft Bill Gates je upozorio da su bioterorizam i klimatske promjene najveće prijetnje poslije pandemije.

Gates: Bioterorizam i klimatske promjene su najveće prijetnje poslije pandemije
Suosnivač kompanije Microsoft Bill Gates je upozorio da su bioterorizam i klimatske promjene najveće prijetnje poslije pandemije.